top of page

ODDLUŽENÍ – DRUHÁ ŠANCE

Nezvládáte už splácet své dluhy?

 

Podáváme Vám pomocnou ruku. 
Díky procesu oddlužení se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů. 

Pomůžeme Vám s oddlužením – poradíme a zpracujeme insolveční návrh – rychle a profesionálně.

Můžete vyhlásit osobní bankrot?

  • Máte alespoň 2 věřitele?

  • Jsou vaše závazky alespoň 30 dnů po splatnosti?

  • Jste v situaci, kdy tyto závazky nejste schopni hradit?

  • Jste schopni hradit měsíčně alespoň 2.300 Kč
    (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč (v případě manželů)?

     

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, 

můžete podat návrh na povolení 

oddlužení. Kontaktujte nás 

níže uvedených kontaktech.

Oddlužení

Kotva 4

Oddlužení (nebo také osobní bankrot) je soudní řízení, díky kterému je možné se během 5 let zcela zbavit svých dluhů. Podmínky, za kterých je možné do procesu oddlužení vstoupit, jsou uvedeny v boxu napravo.

Na rozdíl od exekuce je tak u oddlužení jasně a dopředu určeno, kdy skončí. Dopředu tedy víte, kdy se dluhů zbavíte.

Na rozdíl od exekuce taktéž není podmínkou, aby došlo k úhradě všech dluhů. Naopak, zákon nestanoví žádnou podmínku, kolik procent dluhů musí být v oddlužení uhrazeno. Jediné, co je potřeba, je aby byla vynaložena maximální snaha o co nejvyšší příjem.

V případě, že splníte podmínky oddlužení a budete řádně hradit insolvečnímu správci splátky, je zpracování návrhu na povolení oddlužení z naší strany zcela zdarma (odměna nám bude uhrazena ze strany insolvenčního správce). 

Kotva 1

Průběh oddlužení

1. Podání insolvenčního návrhu

Proces oddlužení začíná podáním insolvenčního návrhu, jehož součástí je také žádost o povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení Vám rádi zpracujeme, a to zcela zdarma.

2. Povolení oddlužení

Pokud nebude v návrhu na povolení oddlužení chybět žádná podstatná informace či některá z příloh, insolvenční soud Vám oddlužení povolí a bude Vám ustanoven insolvenční správce.

Po povolení oddlužení ustanovený insolvenční správce přezkoumá Vaši situaci a taktéž pohledávky věřitelů, které budou do insolvenčního řízení přihlášeny. 

3. Schválení oddlužení

Pokud bude vše v pořádku, insolvenční soud schválí Vaše oddlužení - tímto okamžikem začíná pětileté období, po které budete splácet přihlášené pohledávky.

4. Osvobození od dluhů

Pokud splníte veškeré podmínky oddlužení, soud vydá usnesení, kterým Vás osvobodí od hrazení zbytku dluhů. Tímto okamžikem jste se svých dluhů zbavili. Gratulujeme!

Od 1. 6. 2019 zákon umožňuje, aby do procesu oddlužení vstoupili i lidé, kteří nejsou schopni uhradit alespoň 30% svých dluhů.

 

To v praxi znamená, že prakticky každý má v tuto chvíli šanci se oddlužit.

Znamená to ale, že během 5 let budete muset vynaložit veškeré možné úsilí, abyste získali co nejvyšší příjmy. Pokud však z důležitých důvodů nemůžete takové příjmy získat, je možné se oddlužit např. za pomoci rodiny, která se zaváže Vám pravidelně na oddlužení přispívat.

Pokud jste starobní důchodce nebo jste v invalidním důchodu II. nebo III. stupně, proces oddlužení trvá pouze 3 roky.

To stejné platí v případě, že po třech letech oddlužení uhradíte alespoň 60% svých dluhů.

Proces oddlužení je možné se souhlasem insolvenčního soudu z důležitých důvodů až na 1 rok přerušit.

1. Kontakt

Zavolejte nám, napište nám e-mail nebo nám zanechte svůj telefon. Co nejdříve se Vám ozveme, zodpovíme Vašeho dotazy domluvíme se na dalším postupu.

2. Zaslání dokumentů
 

Následně Vám poštou zašleme veškeré dokumenty, které budou ke zpracování Vašeho návrhu potřeba, a taktéž pokyny, které dokumenty je třeba shromáždit a vzít s sebou na osobní schůzku. Součástí bude taktéž plná moc a formulář, ve kterém je třeba pravdivě uvést veškeré informace o Vaší situaci.

3. Osobní schůzka

Jakmile budete mít k dispozici veškeré potřebné dokumenty, domluvíme se na osobní schůzce, na které spolu projdeme všechny podklady, vyřešíme nesrovnalosti a odstraníme případné nedostatky. Schůzky se bude účastnit přímo advokát, a tedy můžete mít jistotu, že veškeré Vaše dotazy budou kvalifikovaně zodpovězeny.

4. Zpracování a podání návrhu

Jakmile budeme mít k dipozici veškeré podklady, zpracujeme a podáme Váš návrh na oddlužení. Naše služby končí až okamžikem, kdy Vám soud povolí oddlužení, a tedy pokud bude třeba návrh jakkoliv doplnit či opravit, postaráme se o to.

Kotva 2

Průběh spolupráce

O nás

Kotva 3

Specialisté na oddlužení - Mgr. Jakub Hanyáš, advokát

Jsme advokátní kancelář v centru Brna, která se dlouhodobě specializuje na insolvenční právo. S tímto právním odvětvím máme bohaté zkušenosti, které můžeme zužitkovat při zpracování Vašeho insolvenčního návrhu. Pracujeme odborně, rychle a efektivně – našim cílem je, abyste proces oddlužení mohli zahájit co nejdříve.

 

U nás budete při osobním jednání hovořit přímo s advokátem, a proto Vám budou poskytnuty kvalifikované odpovědi na Vaše otázky.

 

Věříme, že díky výše uvedenému Vám poskytneme co nejlepší služby, díky čemuž se budete moci zbavit svých dluhů co nejdříve.

Jsme na facebooku. Navštivte naši stránku nebo skupinu, kde neustále odpovídáme na dotazy návštěvníků a klientů.

  • Facebook
Contact
bottom of page