top of page

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje
Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Jakub Hanyáš, IČ 07590237, se sídlem Kobližná 53/24, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu použijte prosím tel.: +420 548 210 232 nebo e-mail: oddluzeni@hanyas.cz.

Kontaktní adresa správce je Kobližná 53/24, 602 00 Brno.

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal z veřejně dostupných zdrojů v rámci plnění právní služby. Konkrétně se jedná o:

 • jméno a příjmení

 • telefon

 • e-mailovou adresu

 • místo trvalého bydliště

 • kontaktní adresu

 • osobní stav

 • identifikaci zaměstnavatele

 • IČ v případě OSVČ

V případě odeslání kontaktního formuláře zpracováváme tyto osobní údaje:

 • e-mailovou adresu

 • jméno a příjmení

 • telefon

 • text zprávy

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz.  

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je uskutečnění právní služby vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a po ukončení smluvního vztahu informování klienta o dalším průběhu řízení. 

Kdo další může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům. 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

Jaká jsou Vaše práva?

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce,

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

bottom of page